Om ONJ

ONJ Traktorer ägs och drivs av ONJ.dk Group.

ONJ är ett handelsföretag som grundades 1987 och har behandlat frågor som import maskiner, fastighetsinvesteringar och kontorsmöbler distribution. Vi har fått kreditbedömning av icke-AAA (trippel A), vilket är den högsta kreditvärde.

Koncernens övergripande mål är:

Att växa vår verksamhet som vi intar en föredragen roll för våra kunder inom de områden vi arbetar med. Tillväxten ska ske med främst sina egna resurser så att gruppen är oberoende av utländsk finansiering.

 

 

 

testen